Montering af Pigtråd

Ring for pris
71 993 991

Vi kan også hjælpe med montering, klik her og se mere...

Lager: Leveringstid er 1-2 dag(e).

Vi kan levere pigtråd og beslag til alle opgaver og vi kan også hjælpe med montagen.

Ønsker i at sikre jeres perimeter yderligere for at forhindre uønsket, ulovlig indtrængen og er jeres nuværende hegn ikke nok til at holde folk ude, kan pigtråd være en løsning.

Pigtråd er en lovlig måde at forhindre uønsket passage af en grænse. I de fleste tilfælde er selve synet af pigtråden nok til, at få folk med onde hensigter til vælge et andet mål. 

Pigtråd er dog stadig reguleret under hegnsloven for at forhindre, at uskyldige kommer i uønsket kontakt med det farlige hegn. Her står blandt andet, at der skal minimum 1 meter fra pigtråden og ud til færdselsbane og 1 meter fra pigtråden ud til midten af stier.

Reglerne for pigtråd:

 

Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

    § 1. Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. 
 

    § 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden fra hegnet til skellinien. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver. 
 

    § 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst ½ m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinie. 

Natohegn er det nyeste skud på stammen inden for anti-forceringshegn og er uhyre effektivt og afskrækkende. Se eksembel på natohegn monteret på af CF-Security på villa i Danmark.