Termisk kamera

Et termisk kamera måler temperaturer. Alle objekter med en temperatur over nul udsender termisk stråling – selv ved lave niveauer. Denne stråling er usynligt for det menneskelige øje, men kan opfanges og registreres på en termisk billedsensor. Kameraet registrerer temperaturforskelle mellem objektet og objektets omgivelser. Jo større forskellen på temperaturen er, desto større er kontrastfarven, og derved bliver detaljerne synlige. I forhold til almindelige kameraer er termiske kameraer velegnede til mere udfordrende miljøer.

Hvad kan man bruge et termisk kamera til?

Et termisk kamera er perfekt til perimetersikring og arealovervågning, da det via line crossing detektion kan indstilles til at udløse en alarm. Fordi det termiske kamera måler på temperaturer, giver det stort set aldrig fejlalarmer. Et termisk kamera har ikke en særlig høj opløsning, men det er velegnet til at spille sammen med andre kameraer. Man kan fx sætte det termiske kamera til at arbejde sammen med et PTZ-kamera, der så vil tracke på det område, hvor det termiske kamera har udløst en alarm.
Et termisk kamera er ideelt til forebyggelse af brande samt til at opfange udstyr, der bliver enten overophedet eller nedkølet. Det termiske kamera vil udløse en alarm, inden temperaturen bliver enten for høj eller for lav. Det er særligt relevant på fx olieplatforme, fabrikker, forbrændingsanlæg o.a. Det termiske kamera kan altså spare virksomheder for katastrofale og omkostningstunge hændelser.

Den rigtige løsning for dig

Det termiske kameras varmeføler påvirkes kun let af ændringer i lysforhold og udfordrende vejr som regn, tåge eller sne. Det gør et termisk kamera ideelt til overvågning døgnets 24 timer.


Et termisk kamera er perfekt til områder, hvor det er vigtigt, at uvedkommende ikke trænger ind, da det kan udløse en alarm, hvis et objekt krydser en linje. Det er bl.a. relevant i lufthavne, på byggepladser, i fængsler, ved landområder eller andre steder, hvor man vil være sikker på, at en alarm udløses, hvis et objekt krydser en grænse.